POLÍTICA DE PRIVACITAT I ÚS DE COOKIES

INFORMACIÓ AMPLIADA POLÍTICA DE PRIVACITAT I ÚS DE COOKIES

En mpliment del que estableix la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales (en lo sucesivo, LOPD) el seu reglament de desenvolupament i el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos, Quality Compusoft, S.L.U., como Titular del Sitio, com a titular del Lloc, informa als usuaris d'aquest web el següent:

1 & nbsp; & nbsp; & nbsp; Les dades que els usuaris facilitin com a conseqüència de l'accés i la utilització de l'formulari de contacte, a què s'accedeix mitjançant l'adreça principal www.autografus.es, seran objecte de tractament automatitzat, el responsable és Quality Compusoft, SL (En endavant, El Titular) amb domicili social al carrer Prudenci Álvaro, nº 8 - Local, 28027 - Madrid. Madrid (Espanya)

2 & nbsp; & nbsp; & nbsp; La inclusió de dades personals és totalment voluntària i, a l'sol·licitar-la, l'usuari dóna el seu consentiment exprés perquè siguin incloses en un tractament automatitzat de la nostra titularitat, que té com a finalitat oferir-li la informació o servei que sol·licita. A l'facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seua veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. En aquest sentit, serà obligació dels usuaris mantenir actualitzades les dades de manera que corresponguin a la realitat en cada moment.

3 & nbsp; & nbsp; & nbsp; Així mateix, a l'facilitar dades de caràcter personal mitjançant l'accés i la utilització de el lloc web, els usuaris declaren ACCEPTAR plenament i sense reserves la incorporació de les dades facilitades als tractaments de el Titular i el seu tractament automatitzat, en els termes estipulats en el present document.

4 & nbsp; & nbsp; & nbsp; Els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets podrà efectuar-se mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a legal@qcompusoft.com o per comunicació escrita dirigida a el domicili de la persona titular, indicant, en ambdós casos, com a referència "dades personals" i el concret dret en què versin seua pretensió. Per tractar-se d'exercicis de drets de caràcter personalíssim, és imprescindible que acreditin la seua titularitat i juntament amb la seua sol·licitud acompanyin còpia del seu document d'identificació (DNI, NIE o passaport)

5 & nbsp; & nbsp; & nbsp; Les dades registrades podran ser utilitzades per diferents motius:

  • possibilitar el normal desenvolupament de el lloc web, efectuar estigueu & iacute; stiques respecte del seu ús que portin a millorar el seu funcionament i el dels productes i serveis oferts.
  • Administrar i gestionar les peticions de registre al lloc web
  • enviar informaci & oacute; comercial o promocional relacionades amb els serveis i productes i altres activitats que El Titular desenvolupi.

6 & nbsp; La direcció de correu electrònic facilitada pels usuaris a través del formulari de contacte, podrà ser utilitzada posteriorment per part de l'Titular per a l'enviament d'informació comercial i promocional, amb consentiment dels interessats, atorgat amb l'acceptació de les Condicions Legals de el lloc web autografus.es. L'Usuari en qualsevol moment podrà revocar el seu consentiment mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a legal@qcompusoft.com.

Per a l'enviament de les nostres comunicacions a través de correu electrònic, El Titular utilitza eines dotades amb els més alts estàndards de funcionament i seguretat jurídica, estant emparades per la normativa de dades personals.

7 & nbsp; & nbsp; El Titular es compromet a no recaptar informació innecessària sobre els usuaris i a complir en qualsevol fase de l'tractament amb l'obligació de guardar secret respecte de les dades facilitades pels usuaris.

Així mateix, El Titular es compromet a adoptar en tot moment les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives legalment requerides, per evitar la pèrdua, alteració, o accés no autoritzat, implementant amb aquesta finalitat tots els mitjans i sistemes tècnics al seu abast, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o de l'medi físic o natural. Això no obstant, els usuaris han de ser conscients que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

L'Usuari accepta l'ús de galetes.

El lloc web www.autografus.es pot usar eines d'anàlisi de tràfic, en particular les facilitades per Google Inc, denominat com "Google Analitys". Google Analytics fa servir principalment galetes d'origen per realitzar informes sobre les interaccions dels usuaris al lloc web. Aquestes galetes s'utilitzen per emmagatzemar informació d'identificació no personal. Els navegadors no comparteixen galetes d'origen a través de diferents dominis.

Tots els equips i dispositius connectats a Internet tenen assignada una adreça de protocol d'Internet o adreça IP. Les adreces IP se solen assignar en funció de país i, sovint, s'utilitzen per identificar el país, l'estat i la ciutat des de la qual l'equip es troba connectat a Internet. Atès que els llocs web necessiten utilitzar les adreces IP perquè funcioni Internet, els propietaris de llocs web tenen accés a les adreces IP dels seus visitants, independentment de si han utilitzat Google Analytics. Google Analytics utilitza les adreces IP per proporcionar i protegir la seguretat de l'servei, i perquè els propietaris de llocs web sàpiguen de quins punts de l'planeta procedeixen els visitants (també conegut com a 'geolocalització d'IP').

Google Analytics no comparteix amb els seus clients informació sobre l'adreça IP real. Google proporciona els controls que s'indiquen a continuació als propietaris de llocs web que hagin implementat Google Analytics i als visitants de llocs web per oferir més opcions pel que fa a la forma que té Google Analytics de recopilar les seues dades

      
  • Complement d'inhabilitació per a navegadors de Google Analytics Els visitants de llocs web que no vulguin que les dades de la seua visita s'incloguin en els informes de JavaScript de Google Analytics poden instal·lar el complement d'inhabilitació per a navegadors de Google Analytics. Aquest complement indica al codi JavaScript (ga.js, analytics.js i dc.js) que es prohibeixi l'enviament de la informació sobre les visites a Google Analytics. Aquest complement està disponible per a la majoria dels navegadors moderns. El complement no evita que la informació s'enviï el lloc web o d'una altra forma a diferents serveis d'analítica web. Més informació sobre el complement d'inhabilitació per a navegadors de Google Analytics   
  • Preferències d'anuncis. Alguns llocs que utilitzen Google Analytics implementen el Remarketing amb Google Analytics, una funció que utilitza la galeta DoubleClick de tercers. Els usuaris poden desactivar aquesta funció i administrar els paràmetres per a aquesta galeta utilitzant Preferències d'anuncis.